بهترین انتخاب فریم عینک برای صورت شما

فریم عینک

صورت های مربع : بهترین انتخاب ها برای این افراد عینک های دایره ای و گرد و یا بیضی شکل می باشند. هر چند ممکن است فریم های کشیده نیز برای این افراد مناسب باشد.

DIRTY MO JR MOTORSPORTS LIVERY - HAPPY GRAY GREEN

18,850,000
ranking star randinkg star randinkg star randinkg star ranking star
DIRTY MO SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN

18,850,000
ranking star randinkg star randinkg star randinkg star ranking star
DIRTY MO WHITE - HAPPY GRAY GREEN

18,850,000
ranking star randinkg star randinkg star randinkg star ranking star
DIRTY MO JR MOTORSPORTS LIVERY - HAPPY GRAY GREEN DIRTY MO SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN DIRTY MO WHITE - HAPPY GRAY GREEN
DISCORD MATTE BLACK - HAPPY BRONZE POLAR w/ BLUE SPECTRA

25,330,000
ranking star randinkg star randinkg star randinkg star ranking star
DISCORD SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN

17,410,000
ranking star randinkg star randinkg star randinkg star ranking star
DISCORD SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN POLAR

25,330,000
ranking star randinkg star randinkg star randinkg star ranking star
DISCORD WHITEWALL - GRAY w/BLUE SPECTRA

12,180,000
ranking star randinkg star randinkg star randinkg star ranking star
DISCORD  CLEAR - HAPPY BRONZE W/ DARK BLUE SPECTRA

17,410,000
ranking star randinkg star randinkg star randinkg star ranking star
DISCORD CLEAR - HAPPY GRAY GREEN W/RED SPECTRA

17,410,000
ranking star randinkg star randinkg star randinkg star ranking star
DISCORD MATTE BLACK NON TOXIC REVOLUTION - HAPPY GRAY GREEN

12,180,000
ranking star randinkg star randinkg star randinkg star ranking star
DISCORD MATTE BLACK - HAPPY BRONZE POLAR w/ BLUE SPECTRA DISCORD SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN DISCORD SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN POLAR DISCORD WHITEWALL - GRAY w/BLUE SPECTRA DISCORD  CLEAR - HAPPY BRONZE W/ DARK BLUE SPECTRA DISCORD CLEAR - HAPPY GRAY GREEN W/RED SPECTRA DISCORD MATTE BLACK NON TOXIC REVOLUTION - HAPPY GRAY GREEN
HELM MATTE TRANSLUCENT GREEN/BLACK FADE - GRAY W/GREEN SPECTRA

15,830,000
ranking star randinkg star randinkg star randinkg star ranking star
HELM MATTE TRANSLUCENT GREEN/BLACK FADE - GRAY W/GREEN SPECTRA
ROCKY CLASSIC TORT - HAPPY BRONZE W/ GREEN SPECTRA

15,830,000
ranking star randinkg star randinkg star randinkg star ranking star
ROCKY CLASSIC TORT - HAPPY BRONZE W/ GREEN SPECTRA
فریم عینک

صورت های گرد و دایره ای : ایدا آل ترین انتخاب برای این افراد عینک های مربعی و مستطیلی و یا کشیده می باشد. اما ممکن است مدل های ویفر برای این دسته از افراد مناسب نباشد. همچنین عینک هایی که در گوشه های آن زاویه دارد مثل عینک های گربه ای نیز برای این افراد مناسب باشند. صورت های گرد نباید از عینک های گرد و دایره ای استفاده کنند. هر چند که ممکن است مدل خلبانی انتخاب خوبی برای این افراد باشد.

CYRUS BLACK - HAPPY GRAY GREEN

12,180,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
CYRUS MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN

17,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
CYRUS MATTE BLACK - HAPPY BRONZE POLAR w/ GREEN SPECTRA

25,330,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
CYRUS SOFT MATTE BLACK - HAPPY BRONZE W/ BLUE SPECTRA

17,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
CYRUS SOFT MATTE CAMO TORT - HAPPY GRAY GREEN

17,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
CYRUS WHITEWALL - HAPPY GRAY GREEN W/RED SPECTRA

17,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
CYRUS BLACK - HAPPY GRAY GREEN CYRUS MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN CYRUS MATTE BLACK - HAPPY BRONZE POLAR w/ GREEN SPECTRA CYRUS SOFT MATTE BLACK - HAPPY BRONZE W/ BLUE SPECTRA CYRUS SOFT MATTE CAMO TORT - HAPPY GRAY GREEN CYRUS WHITEWALL - HAPPY GRAY GREEN W/RED SPECTRA
DEGA BLACK ANSI RX - HAPPY GRAY GREEN

18,850,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DEGA MATTE BLACK ANSI RX - HAPPY GRAY GREEN

18,850,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DEGA BLACK ANSI RX - HAPPY GRAY GREEN DEGA MATTE BLACK ANSI RX - HAPPY GRAY GREEN
DIRK BLACK - HAPPY GRAY GREEN

9,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DIRK MATTE CAMO TORT - HAPPY BRONZE

9,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DIRK SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN

9,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DIRK BLACK - HAPPY GRAY GREEN DIRK MATTE CAMO TORT - HAPPY BRONZE DIRK SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN
DIRTY MO JR MOTORSPORTS LIVERY - HAPPY GRAY GREEN

18,850,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DIRTY MO SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN

18,850,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DIRTY MO WHITE - HAPPY GRAY GREEN

18,850,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DIRTY MO JR MOTORSPORTS LIVERY - HAPPY GRAY GREEN DIRTY MO SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN DIRTY MO WHITE - HAPPY GRAY GREEN
صورت های بیضی

صورت های بیضی : اکثر مدل های فریم ها برای صورت های بیضی مناسب است. بهترین و ایده آل ترین مدل های فریم برای این دسته از افراد خلبانی، کلاب مستر، ویفر، مربعی و مستطیلی می باشد. هرچند در مورد استفاده از عینک های گرد و بیضی باید دقت بیشتری به خرج بدهند.

ATLAS BLACK - HAPPY BRONZE POLAR W/ DARK BLUE SPECTRA

25,330,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
ATLAS SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN

17,400,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
ATLAS SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN POLAR

25,330,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
ATLAS SOFT MATTE CAMO TORT - HAPPY BRONZE

12,180,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
Atlas Soft Matte Black Tort Fade - HD Plus Gray Green

17,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
ATLAS BLACK - HAPPY BRONZE POLAR W/ DARK BLUE SPECTRA ATLAS SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN ATLAS SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN POLAR ATLAS SOFT MATTE CAMO TORT - HAPPY BRONZE Atlas Soft Matte Black Tort Fade - HD Plus Gray Green
BOWIE SOFT MATTE PURPLE TORT - HAPPY BRONZE FADE

12,180,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
BOWIE SMOKE TORT - HAPPY BRONZE W/ BLUE SPECTRA

12,180,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
BOWIE SOFT MATTE PURPLE TORT - HAPPY BRONZE FADE BOWIE SMOKE TORT - HAPPY BRONZE W/ BLUE SPECTRA
CYRUS BLACK - HAPPY GRAY GREEN

12,180,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
CYRUS MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN

17,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
CYRUS MATTE BLACK - HAPPY BRONZE POLAR w/ GREEN SPECTRA

25,330,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
CYRUS SOFT MATTE BLACK - HAPPY BRONZE W/ BLUE SPECTRA

17,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
CYRUS SOFT MATTE CAMO TORT - HAPPY GRAY GREEN

17,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
CYRUS WHITEWALL - HAPPY GRAY GREEN W/RED SPECTRA

17,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
CYRUS BLACK - HAPPY GRAY GREEN CYRUS MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN CYRUS MATTE BLACK - HAPPY BRONZE POLAR w/ GREEN SPECTRA CYRUS SOFT MATTE BLACK - HAPPY BRONZE W/ BLUE SPECTRA CYRUS SOFT MATTE CAMO TORT - HAPPY GRAY GREEN CYRUS WHITEWALL - HAPPY GRAY GREEN W/RED SPECTRA
DISCORD MATTE BLACK - HAPPY BRONZE POLAR w/ BLUE SPECTRA

25,330,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DISCORD SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN

17,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DISCORD SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN POLAR

25,330,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DISCORD WHITEWALL - GRAY w/BLUE SPECTRA

12,180,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DISCORD  CLEAR - HAPPY BRONZE W/ DARK BLUE SPECTRA

17,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DISCORD CLEAR - HAPPY GRAY GREEN W/RED SPECTRA

17,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DISCORD MATTE BLACK NON TOXIC REVOLUTION - HAPPY GRAY GREEN

12,180,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
Discord Vintage Tortoise - HD Plus Gray Green

17,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DISCORD MATTE BLACK - HAPPY BRONZE POLAR w/ BLUE SPECTRA DISCORD SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN DISCORD SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN POLAR DISCORD WHITEWALL - GRAY w/BLUE SPECTRA DISCORD  CLEAR - HAPPY BRONZE W/ DARK BLUE SPECTRA DISCORD CLEAR - HAPPY GRAY GREEN W/RED SPECTRA DISCORD MATTE BLACK NON TOXIC REVOLUTION - HAPPY GRAY GREEN Discord Vintage Tortoise - HD Plus Gray Green
صورت های مستطیلی

صورت های مستطیلی: عینک هایی با زوایای گرد بهترین عینک ها برای صورت های مستطیلی شکل می باشد. عینک خلبانی شاید بهترین نوع باشد. اما مدل های کلاب مستر، گرد، بیضی و ویفر نیز برای این افراد مناسب می باشد.

WHISTLER ROSE GOLD - HAPPY BRONZE FADE

18,850,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
WHISTLER ROSE GOLD - HAPPY BRONZE FADE
HELM 2 MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN W RED SPECTRA

15,830,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
HELM 2 MATTE WHITE - HAPPY GRAY GREEN W SILVER SPECTRA

15,830,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
HELM 2 MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN W RED SPECTRA HELM 2 MATTE WHITE - HAPPY GRAY GREEN W SILVER SPECTRA
صورت های قلبی

صورت های قلبی: عینک هایی با فریم کشیده و مستطیلی و خلبانی برای این افراد بهترین می باشند. هر چند که ممکن است مدل های ویفر نیز برای این افراد مناسب باشد.

COOPER - Soft Matte Black Happy Gray Green Polar

23,750,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
COOPER - Soft Matte Black Happy Gray Green Polar
DEGA BLACK ANSI RX - HAPPY GRAY GREEN

18,850,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DEGA MATTE BLACK ANSI RX - HAPPY GRAY GREEN

18,850,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DEGA BLACK ANSI RX - HAPPY GRAY GREEN DEGA MATTE BLACK ANSI RX - HAPPY GRAY GREEN
DIRK BLACK - HAPPY GRAY GREEN

9,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DIRK MATTE CAMO TORT - HAPPY BRONZE

9,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DIRK SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN

9,410,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DIRK BLACK - HAPPY GRAY GREEN DIRK MATTE CAMO TORT - HAPPY BRONZE DIRK SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN
DIRTY MO JR MOTORSPORTS LIVERY - HAPPY GRAY GREEN

18,850,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DIRTY MO SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN

18,850,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DIRTY MO WHITE - HAPPY GRAY GREEN

18,850,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
DIRTY MO JR MOTORSPORTS LIVERY - HAPPY GRAY GREEN DIRTY MO SOFT MATTE BLACK - HAPPY GRAY GREEN DIRTY MO WHITE - HAPPY GRAY GREEN
صورت های مثلثی

صورت های مثلثی: بهترین نوع فریم برای این صورت ها، نوع دایره ای و گرد از جمله آن عینک های خلبانی می باشد. عینک های مستطیلی شکل نیز ممکن است برای این افراد مناسب باشند.

WHISTLER ROSE GOLD - HAPPY BRONZE FADE

18,850,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
WHISTLER ROSE GOLD - HAPPY BRONZE FADE
WINGATE MATTE SILVER - HAPPY GRAY GREEN

17,730,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
WINGATE MATTE SILVER - HAPPY GRAY GREEN
ABEL 53 - DARK TORT/GUNMETAL

16,620,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
ABEL 53 - DARK TORT/GUNMETAL
AIDEN 53 - DARK TORT

15,070,000
ranking star ranking star ranking star ranking star ranking star
AIDEN 53 - DARK TORT